ໄບຣຕັ້ນ ຂະຫຍາຍສັນຍາສະບັບໃໝ່ກັບ ອີແວນ ເຟີກູຊັນ ກອງໜ້າດາວຮຸ່ງທີມຊາດໄອແລນ ອອກໄປເຖິງປີ 2028

ໄບຣຕັ້ນ ແອນ ໂຮບ ອັລບຽນ ທີມຜົນງານເດັ່ນໃນ ພຣີເມ່ຍລີກ ລະດູການນີ້ ປະກາດຢືນຢັນ ຂະຫຍາຍສັນຍາສະບັບໃໝ່ກັບ ອີແວນ ເຟີກູຊັນ ກອງໜ້າດາວຮຸ່ງທີມຊາດໄອແລນ ຫຼື ອຽກລັງ ອາຍຸ 18…