ອົງການກິລາເພື່ອຄົນພິການທາງສະໝອງສາກົນ ແລະ ລາວ ຈັດກິດຈະກຳເຕະບານຄົນພິການທີ່ ສປປ ລາວ

ອົງການກິລາເພື່ອຄົນພິການທາງສະໝອງສາກົນ ຫລື Special Olympics ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳເຕະບານຄົນພິການທາງສະໝອງ ທີ່ມີໄອຄິວຕໍ່າກວ່າ 70 ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 21 ມີນາຜ່ານມາ, ໂດຍມີ ທ່ານ ດີປັກ ນາຕາລີ ປະທານ…