ນັກເຕະບານທີ່ສ້າງສະຖິຕິຮັບໃຊ້ທີມຊາດດົນສຸດໃນໂລກ ປະກາດອຳລາທີມຊາດແລ້ວ! ຫລັງຮັບໃຊ້ທີມມາ 26 ປີ

ອິວເດຟອນ ລີມ້າ ນັກກິລາເຕະບານຊາຍຊາວອັນດໍຣ້າ ຜູ້ທີ່ສ້າງສະຖິຕິຮັບໃຊ້ທີມຊາດດົນສຸດໃນໂລກ ໄດ້ປະກາດອຳລາທີມຊາດແລ້ວ ໃນໄວ 43 ປີ ພາຍຫລັງຮັບໃຊ້ທີມມາຍາວນານເຖິງ 26 ປີ, ອິວເດຟອນ ລີມ້າ ສົ່ງທ້າຍການຮັບໃຊ້ທີມຊາດໃນເກມ ຢູໂຣ 2024…