HBT 941 ແລະ ຈັນທະບູລີ ເອັຟຊີ ຍັງຮັກສາສະຖິຕິບໍ່ເສຍໃນ ລາວລີກ 2 ນະຄອນຫຼວງ ພາຍຫຼັງທັງສອງທີມສະເໝີກັນ 0-0

ການແຂ່ງຂັນເຕະບານ ລາວລີກ 2 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ປະຈຳປີ 2023 ນັດທີ 9 ທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ, ຄູ່ໜ້າສົນໃຈ ສອງທີມຍັງບໍ່ເສຍໃນປີນີ້ HBT 941 ທີມນຳ ພົບກັບ ຈັນທະບູລີ ເອັຟຊີ ອັນດັບ 2, ເກມນີ້ ທັງສອງທີມສາມາດບໍ່ສາມາດເຈາະປະຕູກັນໄດ້ ຈົບດ້ວຍຜົນ 0-0.

ຜົນຄູ່ອື່ນໆ: ເຄເອັມທີ ເອົາຊະນະ ເຄພີເອັສ 7-0, ໄອ ສະປອດ ຊະນະ ຈັນສີ 4-1, ມຊ ຊະນະ ຄິງດ໋ອມ 4-1, ເມືອງຫາດ ຊະນະ ທຣີນີຕີ້ 6-1 ແລະ ເອັສອີຊີ ສະເໝີກັບ ເອັສທີທີ 2-2.

ຕາຕະລາງຄະແນນຂະນະນີ້ ຜ່ານໄປ 9 ນັດ: HBT 941 ຍຶດຕຳແໜ່ງທີມນຳຕໍ່ໄປ ຊະນະ 7 ສະເໝີ 2 ມີ 23 ຄະແນນ, ຮອງລົງມາ ຈັນທະບູລີ ເອັຟຊີ ຊະນະ 6 ສະເໝີ 3 ນັດ ມີ 22 ຄະແນນ, ເຄເອັສທີ ມີ 18 ຄະແນນ, ໄອ ສະປອດ ມີ 16 ຄະແນນ, ເມືອງຫາດ ມີ 15 ຄະແນນ, ມຊ ມີ 14 ຄະແນນ, ເອັສທີທີ ມີ 13 ຄະແນນ, ຄິງດ໋ອມ ມີ 12 ຄະແນນ, ເອັສອີຊີ ແລະ ຈັນສີ ມີ 6 ຄະແນນເທົ່າກັນ, ທຣີນີຕີ ມີ 4 ຄະແນນ ແລະ ເຄພີເອສ ຍັງບໍ່ມີຄະແນນ.

ນັດທີ 10 ຈະແຂ່ງຂັນໃນກາງອາທິດນີ້ ວັນທີ 19-20 ກໍລະກົດ ຢູ່ສະໜາມກິລາ ເຈົ້າອະນຸວົງ. ສຳລັບ ເຕະບານ ລາວລີກ 2 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ປີນີ້ ມີ 12 ທີມເຂົ້າຮ່ວມ, ຮູບແບບການແຂ່ງຂັນ ແຂ່ງພົບກັນໝົດແບບໄປ-ກັບ ທີມທີ່ເປັນແຊ້ມ ຈະໄດ້ສິດເລື່ອນຊັ້ນສູ່ລີກສູງສຸດ ປີ 2024.

Photo: ນະຄອນຫລວງ ລີກ 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *